0532 325 63 76

Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

Çeviri Kitap Editörlüğü
A1. Doherty GM, Meko JB, Olson JA, Peplinski GR, Worrall NK. The Washington Manuel of Surgery 2. ed., 1999, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA. (Aydın S, Çağlıkülekçi M, Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Akça T (eds). Washington Cerrahi El Kitabı, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002.)
A2. Karaciğer Transplantasyonu Rehber Kitabıdır. Yeditepe Üniversitesi Yayınları/2009 Çağlıkülekçi M, Yersiz H.

Çeviri Kitaplarda Bölümler
A3. Çağlıkülekçi M, Bölüm 15. Appendiks ve Hastalıkları. Washington Cerrahi El Kitabı. 228–235, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002
A4. Çağlıkülekçi M, Bölüm 16. Kolon, rektum ve Anüs. Washington Cerrahi El Kitabı. 236–258, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002
A5. Çağlıkülekçi M, Bölüm 17. Pankreas. Washington Cerrahi El Kitabı. 259–272, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002
A6. Çağlıkülekçi M, Bölüm 18. Karaciğer ve Safra Yolu Hastalıkları. Washington Cerrahi El Kitabı. 273–296, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002
A7. Çağlıkülekçi M, Bölüm 19. Dalak. Washington Cerrahi El Kitabı. 297–304, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002
A8. Çağlıkülekçi M, Bölüm 20. Laparoskopik Cerrahi. Washington Cerrahi El Kitabı. 305–312, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002
A9. Çağlıkülekçi M, Bölüm 21. Gastroenterolojide Özel Problemler. Washington Cerrahi El Kitabı. 313–322, Nobel Tıp Kitapevi-Adana, 2002
A10. Çağlıkülekçi M, Bölüm 42 İyileşmeyen perineal yara. Current Therapy in colon and rektal surgery. 253–256. İstanbul–2006.
A11. Çağlıkülekçi M, Dirlik M. Bölüm 99 Safra Yolu Onarımı. Prensipler ve cerrahi Teknikler. Mastery of Surgery(Çeviri). 5. Baskı. 1129–1142. İstanbul
A12. Çağlıkülekçi M, Bölüm 94 Ekinokok kistleri Mastery of Surgery(Çeviri) 5. Baskı. 1069–1075. İstanbul.
A13. Çağlıkülekçi M, Türkmenoglu Ö. Bölüm 91 Pankreatik Kistoenterostomi Mastery of Surgery(Çeviri). 5. Baskı. 1277–1289. İstanbul.
A14. Çağlıkülekçi M, Faik Yaylak Bölüm 12 Cerrahlar için Ultrasonografi. Mastery of Surgery(Çeviri). 5. Baskı. 166–179. İstanbul
A15. Çağlıkülekçi M, Yersiz H, Bölüm 27 OKT endikasyonları/Skorlama sistemleri, Karaciğer Transplantasyonu Rehber Kitabı. Yeditepe Üniversitesi Yayınları.
A16. Çağlıkülekçi M, Yersiz H, Bölüm 28 OKT endikasyonları/Listeleme sistemleri, Karaciğer Transplantasyonu Rehber Kitabı. Yeditepe Üniversitesi Yayınları.
A17. Yersiz H, Çağlıkülekçi M, Bölüm 29 Donör Ameliyatı Karaciğer Transplantasyonu Rehber Kitabı. Yeditepe Üniversitesi Yayınları.
A18. Yersiz H, Çağlıkülekçi M, Bölüm 30. Alıcı Ameliyatı, Karaciğer Transplantasyonu Rehber Kitabı. 2009, Yeditepe Üniversitesi Yayınları.
A19. Çağlıkülekçi M, Canbaz H. Laparoskopik Cerrahi komplikasyonları. Bölüm 37. Laparoskopik Cerrahi Kitabı. 2007
 


Etiketler : Bilimsel Çalışma ve Yayınlar