0532 325 63 76

Bildiri Kitabında Yayımlanan Ulusal Kongre Bildirileri

C2.1. Taviloğlu K, Çağlıkülekçi M, Tanırgan F, Beldergen S. Duodenal ülser perforasyonlu olgulara yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 1992, 14–18 Mayıs 1992, İSTANBUL
C2.2. Ertekin C, Günay K, Çağlıkülekçi M, Arıcı C. Uzun süre yatan hastalarda gelişen alt solunum yolu infeksiyonlarında ampisilin-sulbaktamin etkinliği, 7. ANKEM Kongresi 31 Mayıs–5 Haziran 1992, Kuşadası-İZMİR.
C2.3. Karahan S, Kaygusuz A, Çağlıkülekçi M, Altuğ T. Sıçanlarda oluşturulan intraabdominal abselerde amikasin + klindamisin, seftizoksim + klindamisin kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması 5. ANKEM Kongresi.1–4 Mayıs 1990.ANTALYA.
C2.4. Ertekin C, Saygılı H, Taviloğlu K, Çağlıkülekçi M. Pelviperitonit olgularında antibiyoterapi 5. ANKEM Kongresi.1-4 Mayıs 1990. ANTALYA.
C2.5. Ertekin C, Günay K, Çağlıkülekçi M, Kılıç G, Arıcı C. Yanıklı hastalarda antibiyotik profilaksisi gerekli midir? 7. Ankem Kongresi.31 Mayıs–5 Haziran 1992. Kuşadası-İZMİR.
C2.6. Ertekin C, Taviloğlu K, Kurtoğlu M, Belgerden S, Çağlıkülekçi M. Açık kafa travması olgularında antibiyotik profilaksisi gerekli mi? 6. ANKEM Kongresi. Ankem Derg 5(No 2)1991.ANTALYA.
C2.7. Kayaalp C, Kırımlıoğlu V, Gündoğdu H, Çağlıkülekçi M, Şavkılıoğlu M, Gencer A. Benign biliyer darlıklarda hepatikoduodenostomi Ulusal Cerrahi Kongresi 1996,15–19 Mayıs 1996. ANTALYA.
C2.8. Kayaalp C, Uzunhasanoğlu E, Tunç İ, Çağlıkülekçi M, Yılmaz S. Mini Laparatomik Kolesistektomi Ulusal Cerrahi Kongresi 1996. 15–19 Mayıs 1996. ANTALYA.
C2.9. Ünver S, Ünlü S, Çağlıkülekçi M, Durak P, Erdemli Ö, Ebil S. Abdominal cerrahide multimodal aneljezi yolu ile pre-emptif analjezi XXX TARK 96.25–29 Ekim 1996. İSTANBUL.
C2.10. Çağlıkülekçi M, Gündoğru H, Kayaalp C, Şavkılıoğlu M, Gencer A, Atalay F, Akoğlu M. Pankreas psödokistlerinin cerrahi tedavisi. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1997;28 Eylül–3 Ekim 1997, MERSİN.
C2.11. Çağlıkülekçi M, Kırımlıoğlu V, Akoğlu M, Yılmaz S, Aydoğ G, Kayaalp C. Pankreas kanserlerinde periton sitolojisinin yeri ve önemi. 3. Hepatopankreatobiliyer bilimler kongresi 1997,1–4 Kasım 1997. İZMİR.
C2.12. Kırımlıoğlu V, Yılmaz S, Kayaalp C, Çağlıkülekçi M, Akoğlu M. Portokaval anastomoz sonrası köpek üretheliumunda erken dönemde ortaya çıkan preneoplastik değişiklikleri hepatik periarteriyel nörektomi azaltıyor mu? 3. Hepatopankreatobiliyer bilimler kongresi 1997, 1–4 Kasım 1997. İZMİR.
C2.13.Çağlıkülekçi M, Kırımlıoğlu V, Kayaalp C, Akoğlu M, Bayramoğlu E. Tıkanma sarılığında postoperatif renal fonksiyonlara mannitol, dopamin, laktulozun etkisi. 3. Hepatopankreatobiliyer bilimler kongresi 1997, 1–4 Kasım 1997. İZMİR.
C2.14. Kırımlıoğlu V, Kayaalp C, Yılmaz S, Çağlıkülekçi M. Geçirilmiş total kolektomi ileal poşoanal anastomoz sonuçlarını etkiliyor mu? Ulusal Cerrahi Kongresi 98. Sayfa 41,6–10 Mayıs 1998. İZMİR.
C2.15. Kayaalp C, Çağlıkülekçi M, Gündoğdu H, Yılmaz S, Kırımlıoğlu V. Toksik megakolonun (TMK) cerrahi tedavisi Ulusal Cerrahi Kongresi 98, 6–10 Mayıs 1998.İZMİR
C2.16. Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Akoğlu M, Kızılkanat T, Kırımlıoğlu V. Büyük Abdominal Cerrahi Girişimler sonrası Akut Faz Cevabı ve Sitokin Düzeyindeki Değişiklikler: Siklooksijenaz inhibitörlerinin etkisi Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998 Sayfa:80, 6–10 Mayıs 1998. İZMİR.
C2.17. Akoğlu M, Kayaalp C, Kırımlıoğlu V, Çağlıkülekçi M, Kızılkanat T. Ülseratif Kolit (ÜK) ve Familial Adenomatöz polipoziste (FAP) ileal poş anal anastamoz (İPAA) sonuçlarının karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi 98. Sayfa:40, 6–10 Mayıs 1998. İZMİR.
C2.18. Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Kayaalp C, Çağlıkülekçi M, Seven C. Rezeke edilemeyen pankreas başı kanserlerinde iki ayrı by-pass tipinin prospektif randomize karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 98, 6–10 Mayıs 1998. İZMİR.
C2.19. Çağlıkülekçi M, Bayramoğlu E, Atalay F. Safra kesesinin kronik psödotümörü.15.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 1998. Sayfa:91, 12–16 Eylül 1998. İSTANBUL.
C2.20. Çağlıkülekçi M, Oruğ T, Aydınuraz K, Demirer S, Kır M, Akoğlu M. Tıkanma sarılığı oluşturulan ratlarda GM-CSF uygulanmasının RES fonksiyonlarına etkisi. 4.Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi 1999, 5–8 Haziran 1999. ANTALYA.
C2.21. Çağlıkülekçi M, Yılmaz S, Oruğ T, Akoğlu M, Neşsar G, Kayaalp C, Gündoğdu H. Unrezektabl pankreas başı kanserlerinde 2 ayrı by-pass girişiminin analizi. 4. HPB Cerrahi Kongresi, 1999. Sayfa:71, 5–8 Haziran 1999. ANTALYA.
C2.22. Çağlıkülekçi M, Bayramoğlu E, Oruğ T, Kızılkanat T, Kırımlıoğlu V, Gündoğdu H, Akoğlu M. Mide kanserinde hastalığın evresi ile fibrinojen ve platelet sayısı arasında bir korelasyon var mı? 15.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998. sayfa:64, 12–16 Eylül 1998. İSTANBUL.
C2.23. Alkım C, Şaşmaz N, Alkım H, Çağlıkülekçi M, Turhan N. Intramuskuler Lipoma bağlı sol kolon intussusceptionu. 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1998. sayfa: 80, 12–16 Eylül 1998. İSTANBUL.
C2.24. Yılmaz S, Kırımlıoğlu V, Çağlıkülekçi M, Kayaalp C, Akoğlu M. Eck fistülü yapılan köpeklerde hepatik periarteriyel nörektominin amonyak, karaciğer fonksiyonları ve histopatolojisi üzerine etkisi. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1997. Sayfa:79. 28 Eylül–3 Ekim 1997. MERSİN.
C2.25. Çağlıkülekçi M, Kırımlıoğlu V, Yılmaz S, Neşsar G, Akoğlu M, Kayaalp C, Gündoğdu H. Lokal nüks rektum kanserlerinde klinik deneyimimiz. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1997. Sayfa:23, 28 Eylül–3 Ekim 1997.MERSİN.
C2.26. Çağlıkülekçi M, Neşsar G, Gündoğdu H, Demirbağ A, Kayaalp C, Akoğlu M. Intraabdominal Sepsis. Zipper ile Açık Tedavi Yaklaşımı. 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1998,17–20 Aralık 1998.Uludağ-BURSA.
C2.27. Dirlik M, Pata C, Çağlıkülekçi M, Hafta A, ve ark. Tip II Diyabetes Mellituslu hastalarda Kolon Kanseri sıklığı. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs 2001, İSTANBUL.
C2.28. Pata C, Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Polat G, ve ark. Deneysel Tıkanma sarılığı modelinde Nitrik oksit düzeyleri ve Antitrombin-III uygulanmasının etkisi. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi ve uluslar arası Falk workshop. 14-16 Haziran 2001. Sayfa 47, Swiss Otel, İSTANBUL.
C2.29. Çolak T, Dirlik M, Akça T, Öcal K, Yaylak F, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Total ekstraperitoneal prosedür(TEP) ile açık mesh onarımını karşılaştıran randomize klinik çalışma. 5. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22–26 Nisan 2002. Sayfa:40, İSTANBUL.
C2.30. Çolak T, Akça T,Özer C,Apaydın D, Dirlik M, , Öcal K, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Genel cerrahi Hastalarında düşük moleküler ağırlıklı heparinlerin etkinliği. Ulusal Cerrahi Kongresi 15–19 Mayıs 2002- ANTALYA.
C2.31. Çağlıkülekçi M, Pata C, Cinel L, Dirlik M, Çolak T, Öcal K, Akça T, Aydın S. Deneysel Tıkanma Sarılığında kan nitrik oksit(NO) ve Renal indüklenebilir Nitrik Oksit Sentetaz (iNOS) düzeyleri ve Antitrombin III (AT-III) uygulanmasının etkinliği. Ulusal Cerrahi Kongresi 15–19 Mayıs 2002- ANTALYA.
C2.32. Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Ögetman Z, Pata C, Hafta A, Aydın S. Tip II Diyabetes Mellituslu hastalarda Kolon Kanseri sıklığı. Bölgesel Cerrahi Kongresi, 17–19 Mayıs 2001, MERSİN.
C2.33. Can B, Saray A, Çağlıkülekçi M, Saran Y, Dağ A. Deneysel oluşturulan Tıkanma sarılığı modelinde periferik sinir değişiklikleri: Yapısal bir çalışma. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. Sayfa:110, 20–21 Eylül 2003. ANKARA.
C2.34. Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Pata C, Tamer L, Öğetman Z, Ercan B, Aydın S, Atik U. LPS ile uyarılmış deneysel tıkanma sarılığı modelinde N-Asetil Sistein (NAS) uygulanmasının kan ve doku lipid peroksidasyonuna etkisi. II. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. Sayfa:107, 20–21 Eylül 2003. ANKARA.
C2.35. Dirlik M, Büyükavşar K, Cinel I, Cinel L, Çağlıkulekci M, Tamer L, Aydın S, Oral U.LPS ile stimüle edilmiş TS oluşturulan deneklerde Ornithin’in ileal histoloji, Nitrik oksit üretimi ve lipid peroksidasyonuna etkisi. II. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. Sayfa:91, 20–21 Eylül 2003. ANKARA.
C2.36. Akça T, Çolak T, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Aydın S, Wegener Granulamotosis. 4. Bölgesel Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi. Sayfa:60, 25–28 Eylül 2003. KAYSERİ.
C2.37. Akça T, Çağlıkülekçi M, Çolak T, Yaylak F, Dirlik M, Öcal K, Aydın S, ‘Open Abdomen’ Uygulaması: İlk Deneyimlerimiz 4. Bölgesel Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi. Sayfa 10, 25–28 Eylül 2003. KAYSERİ.
C2.38. Ögetman Z, Çağlıkülekçi M, Tamer L, Yaylak F, Canbaz H, Dirlik M, Aydın S. LPS ile uyarılmış tıkanma sarılığı modelinde spesifik iNOS inhibitörü olan Aminoguanidin uygulanmasının serum ve doku lipid peroksidasyonu ile karaciğer ve böbrek iNOS düzeylerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi. Sayfa:182, 26–30 Mayıs 2004, ANTALYA.
C2.39. Akça T, Çağlıkülekçi M, Çolak T, Yaylak F, Dirlik M, Canbaz H, Öcal K, Aydın S. Kırk olguluk open Abdomen Deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Kongresi 26–30 Mayıs 2004, ANTALYA.
C2.40. Akça T, Çolak T, Üstünsoy B, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Öcal K, Aydın S, “Benign meme hastalığı: 1676 hastanın demografik analizi,” Ulusal Cerrahi Kongresi 26–30 Mayıs 2004, ANTALYA.
C2.41. Canbaz H, Bilgin NG, Mert E, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Dirlik M, Akça T, Çolak T, Aydın S. Künt ve Penetran Travmalı Hastaların analizi V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 23–26 Eylül 2004. MERSİN.
C2.42. Canbaz H, Türkmenoğlu Ö,Çağlıkülekçi M, Öcal K, Akça T, Dirlik M, Çolak T, Aydın S. Tanıda kullanılan yardımcı tetkiklerle gereksiz appendektomiler önlenemez mi? V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 23-26 Eylül 2004. MERSİN.
C2.43. Canbaz H, Akça T, Çağlıkülekçi M, Tamer L, Dirlik M, Üstünsoy B, Aydın S. Deneysel Hepatik İskemi Reperfüzyon Oluşturulan Ratlarda Karnitin UygulanmasınınLipid Peroksidasyonuna Etkisi. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi. Sayfa:53, 5 – 8 Mayıs 2005. ADANA.
C2.44. Akça T, Canbaz H, Tataroğlu C, Çağlıkülekçi M, Tamer L, Çolak T, Kanık A. LPS ile uyarılmış Deneysel Tıkanma Sarılığı modelinde N-Asetilsistein Uygulanmasının Pulmoner Lipid Peroksidasyonu ve Doku Hasarına Etkisi. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi 5 – 8 Mayıs 2005 ADANA.
C2.45. Çağlıkülekçi M, Bağdatoğlu C, Sürücü S, Bağdatoğlu ÖT, Saray A, Yaylak F, Türkmenoğlu Ö, Kanık A, Aydın S. Deneysel Tıkanma Sarılığı Modelinde N-Asetilsistein Uygulanmasının Periferik Sinir Yapısal Değişikliklerine Etkisi. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi 5 – 8 Mayıs 2005. ADANA.
C2.46. Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Özer İ, Cinel L, cinel İ, Öcal K, Aydın S. Deneysel Tıkanma Sarılığı Modelinde İntestinal Histopatolojik ve Morfolojik Değişiklikler. 5. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi 9–13 Ekim–2001. Kuşadası-İZMİR.
C2.47. Çağlıkülekçi M, Gündoğdu H, Dirlik M, Özer İ, Balcı M, Aydın S. Tıkanma Sarılığı oluşturulan deneklerde CD44 ekspresyonu ve Granülosit Makrofaj Koloni Stimule edici Faktör uygulanmasının etkisi. 5. HPB. Cerrahi Kongresi. Sayfa:148, 9–13 Ekim 2001, Kuşadası-İZMİR.
C2.48. Çolak T, Dağ A, Dirlik M, , Öcal K, Akça T, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Benign meme hastalığı olan postmenapozel kadınlarda hormon replasman tedavisinin meme kanser riskine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 15–19 Mayıs–2002-ANTALYA.
C2.49. Türkmenoğlu O, Akça T, Çolak T, Üstünsoy B, Dirlik M, Öcal K, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Benign meme hastalığı: 1200 hastanın demografik analizi. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Sayfa:165,16–19 Ekim 2003, ANTALYA.
C2.50. Dağ A, Çolak T, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Pelvis tabanı metastazı ile tanınan yüzük hücreli meme karsinomu. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Sayfa:159, 16–19 Ekim 2003, ANTALYA.
C2.51. Akça T, Çolak T, Dağ A, Dirlik M, Canbaz H, Çağlıkülekçi M, Öcal K, Aydın S, “Non-travmatik akut karın olgularında gecikmiş ve yanlış tanı: 69 hastanın değerlendirmesi,” Ulusal Cerrahi Kongresi. Sayfa:369, P–288, 26–30 Mayıs 2004, ANTALYA.
C2.52. Çağlıkülekçi M, Öcal K, Dağ A, Canbaz H, Dirlik M, Akça T, Aydın S, “Karaciğer kist hidatik cerrahisi sonrası gelişen safra yolu komplikasyonları ve prediktif risk faktörleri,” Ulusal Cerrahi Kongresi. P–248, 26–30 Mayıs 2004, ANTALYA.
C2.53. Altıntaş E, Dağ A, Sezgin O, Çağlıkülekçi M, Aydın S. Postoperatif İleusu önlemeye yönelik bir Fizyolojik Yaklaşım. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 31 Ağustos–5 Eylül 2004. ANTALYA.
C2.54. Şavkılıoğlu M, Gündoğdu H, Bostanoğlu S, Çağlıkülekçi M. Otonom çalışan eksternal safra fistülü için fistülojejunostomi 2. Hepatopankreatobiliyer Kongresi 1995. 21–22 Eylül 1995. İSTANBUL.
C2.55. Elbir O,Çağlıkülekçi M,Şavkılıoğlu M, Bayramoğlu E, Yılmaz S. Üst Gastrointestinal sistem kanamasının nadir bir nedeni: Dieulafoy Lezyonu.13.ü Gastroenteroloji Kongresi Ekim 1996; ANTALYA.
C2.56. Çağlıkülekçi M, Özçay N, Oruğ T, Renda N, Aydoğ G, Akoğlu M, Dirlik M, "Tıkanma sarılığı oluşturulan deneklerde Growth Hormon (GH) uygulanmasının ince barsak anastamoz yara iyileşmesine etkisi," 10uncu Avrupa Cerrahi Kongresi ve Ulusal Cerrahi Kongresi, EUROSURGERY 2000 Abstract Book, 14, İstanbul, 2000.
C2.57.Çağlıkülekçi M, Üstünsoy B, Dirlik M, Canbaz H, Bilgin Ö, Aydın S, “Deneysel Oluşturulan Tıkanma Sarılığı Modelinde Melatonin Uygulamasının Kan Lipid Peroksidasyonuna Etkisi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, S–5, Antalya, 2006.
C2.58. Çağlıkülekçi M, Bilgin Ö, Canbaz H, Üstünsoy B, Dirlik M, Aydın S, “Deneysel Hepatik İskemi-Reperfüzyon Modelinde Melatonin Uygulanmasının Kan ve Doku Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri,” Ulusal Cerrahi Kongresi, S–27, Antalya, 2006.
C2.59.Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Üstünsoy B, Öcal K, Çolak T, Akça T, Aydın S, “Safra Yolu Yaralanması Olgularımızın Analizi,” Ulusal Cerrahi Kongresi, P–308, Antalya, 2006 (poster).
C2.60.Dirlik M, Canbaz H, Apa Düşmez D, Çağlıkülekçi M, Yücel E, Ballı E, Tamer L, kanık A, Aydın S, “Sıçanlarda safra Yolu Bağlanması Sonucu Oluşan Kolestazın Lipid Peroksidasyonu ve Karaciğer dokusunda Oluşan yapısal Değişikliklere Etkisi,” 8. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 3–6 Mayıs 2007, Mersin, Türk HPB Dergisi, 3(2), 15, S-1, 2007.
C2.61.Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Canbaz H, Türkmenoğlu Ö, Üstünsoy B, Aydın S, “Orta Yoğunluktaki Bir Merkezin Karaciğer Rezeksiyonlarındaki Deneyimi,” 8. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 3–6 Mayıs 2007, Mersin, Türk HPB Dergisi, 3(2), 25–26, P-3, 2007.
C2.61. Bilgin Ö, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Dirlik M, Üstünsoy B, Bağdatoğlu Ö, Karabacak T, Erdoğan S, Aydın S, “Lipopolisakkarit ile Uyarılmış Hepatik İskemi-Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Deneklerde, Melatonin Uygulanmasının Doku (Karaciğer ve Böbrek) Nukleer Faktör Kapa (NF-кB) Ekspresyonu ile Kan ve Doku Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi,” 8. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 3–6 Mayıs 2007, Mersin, Türk HPB Dergisi, 3(2), 35. P-28, 2007.
C2.62. Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Canbaz H, Türkmenoğlu Ö, Altun U, Aydın S, “Periampuller Bölge Tümörlü 47 olgumuzun Analizi,” 8. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 3–6 Mayıs 2007, Mersin, Türk HPB Dergisi, 3(2), 45, P–54, 2007.
C2.63. Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Şentürk N, Türkmenoğlu Ö, Aydın S. Mide kanseri tedavisinde D2 disseksiyonun operatif mortalite ve sağkalım üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, S–113, Antalya, 2008
. C2.64. Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Canbaz H, Şentürk N, Türkmenoğlu Ö, Aydın S. Mide kanseri tedavisinde D2 disseksiyonun operatif mortalite ve sağkalım üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, S–113, Antalya, 2008
C2.65. Karahan A, Dirlik M, Çağlıkülekçi M, Altun U, Canbaz H, Aydın S. Lipopolisakkarit antijeni ile uyarılmış tıkanma sarılığı modelinde süldfasalazin uygulanmasının karaciğer doku NF-kappa B ve Kaspaz -3 apopitozisi ve kan ve doku lipid peroksidasyonu üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, S–93, Antalya, 2008
C2.66. Canbaz H, Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Altun U, Türkmenoğlu Ö, Aydın S. Fournier gangreninde prognoza etki eden faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi, S–17, Antalya, 2008
C2.67.Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Canbaz H, Altun U, Türkmenoğlu Ö, Aydın S. Periampuller bölge tümörlerimizin analizi Ulusal Cerrahi Kongresi, S–196, Antalya, 2008
C2-68. Canbaz H, Türkmenoğlu Ö, Çağlıkülekçi M, Dirlik M, Öcal K, Çolak T, Aydın S. Fournier gangreninde prognoza etki eden faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi, S, Antalya, 2008.
 


Etiketler : Bildiri Kitabında Yayımlanan Ulusal Kongre Bildirileri